Перелік нормативно-правових актів у галузі освіти, якими керуються в роботі працівники Відділу освіти та заклади освіти Остерської міської ради

 

Нормативний акт

Кодекс Законів про працю України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про позашкільну  освіту»

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

Закон  України  «Про охорону дитинства»

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Закон України  «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у повному обсязі (ст.9)»

Закон України «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про пожежну безпеку»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2022рік»

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами)

Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»

Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»

Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900«Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

Указ Президента України від 04.05.2007 № 376 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Указ Президента України від 05.05.2008 № 411 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2014 № 503)

Указ Президента України від 15.03.2010 № 161 «Про Концепцію державної мовної політики»

Указ Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

Указ Президента України від 05.11.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Указ Президента України від 01.02.2012 №45 «ПроСтратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»

Указ Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

Указ Президента України від 14.10.2014  № 806«Про День захисника України»

Указ Президента України від 12.06.2015 №334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 «ПроСтратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.1995 №433, 30.08.2003 №1381, 06.09.2005 №868, 01.08.2006 №1061, 05.03.2008 №146, 20.09.2008  №723)

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1994 №316, 12.02.1996 № 200)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 780)

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312, 08.12.2009 № 1319)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 №873, 08.08.2012  № 734, 28.11.2012 №1086)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 212, 03.09.2008 №779, 21.12.2011 №1332, 16.10.2014 № 534)

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006№ 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007№ 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009№ 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.20091124 «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 788, 14.01.2013 № 25)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010№ 777 «Про затвердження Положення про опорний навчальний заклад» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.2016№79 та від 31.08.2016 №574)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 №28)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 939, 01.06.2011 № 575, 15.08.2012 № 801, 07.11.2012 № 1056, 20.05.2015 № 305)

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011№ 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів від 11.01.2012 № 1 та від 18.01.2016 № 16)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 538)

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 162 «Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 619 «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2008     № 1513 «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 236-р «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 162 «Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р «Про затвердження плану заходів реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 754-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції  реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016№ 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від08.08.2016  № 573-р «Про затвердження Плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від14.12.2016 № 988-р«Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

План Кабінету Міністрів України щодо виконання Указу Президента України від 05.11.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004№ 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005  №204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005№242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2006 № 25 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання доручення Президента України від 19 грудня 2005 року № 1-1/1428 щодо підтримки діяльності закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 № 489 «Про затвердження змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 15.11.2007 № 1009 «Про затвердження заходів на виконання Державної цільової програми реформування системи закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2008 № 11 «Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 № 34 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008 № 170 «Про координування діяльності структурних підрозділів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі  загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 10.07.2019 р. № 955 «Про внесення змін донаказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 р. № 8»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 № 41 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2009 № 167 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питань стану і перспектив розвитку позашкільної освіти»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009№ 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і туризму України від 18.09.2009 № 874/44 «Про затвердження переліку тематичних екскурсій вихідного дня і канікулярного періоду для учнівської і студентської молоді»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2009  № 915 «Про затвердження заходів на виконання ІІ етапу Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2009 № 1013 «Про постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1124 «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 № 1117 «Про використання державного майна навчальних закладів та установ освіти за цільовим призначенням»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657)

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010 № 1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Українивід 01.06.2011 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 «ПроТипові навчальні плани початкової школи» із змінами згідно з наказом МОНУ від 16.04.2014 №460

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.09.2011 №1093 «Про внесення змін до Положення провечірню (змінну) школу»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.11.2011 № 1343 «Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу»

НаказМіністерства освіти і науки, молоді та спорту Українивід 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 № 115 «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню» (в редакції наказу МОНУ від 29.05.2014 № 664 та зі змінами, внесеними наказами МОН України від 12.12.2014 №1465)

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947 «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми  «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2013 № 1236 «Про затвердження Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2014 № 276 «Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 14.07.2015 № 761 «Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 №986 «Про впровадження інформаційної системи управління освітою «ІСУО»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019  № 955)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2018 р. № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010№ 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2012№ 1230«Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України  від 7 лютого 2019 року № 152) «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 13.12.2018 № 1392 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції “Нова українська школа»

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 р. № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»

Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 «Про затвердження Класифікатора професій ДК 003:2010 Національного класифікатора України»