Довідка

про стан розвитку освітньої галузі у

Остерській територіальній громаді

 

Дошкільна освіта

Головною метою діяльності закладів дошкільної освіти Остерської міської ради є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Кількість закладів дошкільної освіти 1 (Остерський заклад дошкільної освіти «Оленка»(9 дошкільних груп (8 дошкільних та 1 ясельна), Крехаївське дошкільне відділення Крехаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Остерської міської ради Чернігівської області (1 різновікова група), Євминське дошкільне відділення Євминської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Остерської міської ради  Чернігівської області (1різновікова група).

Кількість дітей у ЗДО -210.

Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років становить 84,1%, у сільськіймісцевості-19,2%.

Завантаженість закладів дошкільної освіти становить 108 дітей на 100 місць.

Діяльність  закладів спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

- урізноманітнення форм, методів, прийомів цілеспрямованого освітньо-виховного  впливу;

 - систематичне вивчення розвитку дошкільної освіти, впровадження у діяльність досягнення психолого-педагогічної науки, передовий педагогічний досвід, новітні технології згідно із змістом Базового компоненту дошкільної освіти.

- забезпечення виконання санітарно-епідеміологічних вимог до закладу дошкільної

освіти, улаштування території, створення нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення ігровим та спортивним інвентарем згідно з діючими вимогами відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р.  № 234.

- запровадження системи управлінських методичних та педагогічних стратегічних дій, направлених на підвищення якості реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та використання інноваційних методик і технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.

- забезпечення зміцнення, розвитку та модернізації матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, належні фінансово-економічні та матеріальні умови для розвитку  дитячих садків.

Повна загальна середня освіта

Система загальної середньої освіти функціонує з метою забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству

Кількість закладів загальної середньої освіти 4 з контингентом 845 учнів, з них:

- гімназій -1 (Опорний заклад - Остерська гімназія Остерської міської ради)

- ЗЗСО І-ІІІ ступенів -2(Опорний заклад - Остерська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю.Збанацького, Євминська ЗОШ І-ІІІ ст. Остерської міської ради);

- ЗЗСО І-ІІ ступенів -1 (Крехаївська ЗОШ І-ІІ ст. Остерської міської ради);

- ЗЗСО І ступеня-.

Кількість малокомплектних шкіл - 2, що становить 50%, з них:

  • ЗЗСО І-ІІІ ступенів - 100 і менше учнів - 1;
  • ЗЗСО І-ІІ ступенів - 40 і менше учнів - 1;
  • ЗЗСО І ступеня до 10 учнів - .
  • Середня наповнюваність класів становить 17,2 учнів, в тому числі у сільській місцевості 6,1 учнів. 

Опорні заклади освіти :

Опорний заклад – Остерська гімназія Остерської міської ради;

Опорний заклад – Остерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю.Збанацького Остерської міської ради.

Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано інклюзивне навчання 2, в них:

- Кількість класів з інклюзивним навчанням -8;

- Кількість учнів з особливими освітніми потребами в класах з інклюзивних навчанням -9;

- Кількість асистентів вчителя - 8.

 

Заклади освіти надають повну загальну середню освіту, яка здобувається на таких рівнях:

початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

У закладах освіти:

- початкова освіта здобувається протягом чотирьох років;

- базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;

- профільна середня освіта здобувається протягом трьох років.

Заклади освіти у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нормативно-правовими актами, рішеннями засновника, розпорядженнями міського голови, наказами Відділу освіти Остерської міської  ради та власними Статутами.

Організація харчування

Кількість учнів ЗЗСО, забезпечених різними видами харчування - 638осіб (75,5%).Кількість учнів ЗЗСО, забезпечених гарячим харчуванням - 638осіб (75,5 %).

Організовано з 01 вересня  2021 року у закладах загальної середньої освіти одноразове безкоштовне харчування 3 дітей-сиріт, 3 дітей позбавлених батьківського піклування, 31дитини із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»39 учнів, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО/ООС, 5 дітей вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей України, 1 дитини, батько якої є учасником бойових дій на території інших держав (республіки Афганістан),1 дитини, батько якого воював на території інших держав (Югославії), 11 дітей-інвалідів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Остерської міської ради,8 дітей з особливими освітніми потребами, які навчається у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Остерської міської ради з розрахунку 15,00 (п'ятнадцять) гривень в день на одну дитину.

Організації підвозу учнів до місць навчання

Кількість учнів, які проживають за межею пішохідної доступності та забезпечено підвозом до місць навчання та додому184, що становить 100 %.

Кількість населених пунктів, із яких здійснюється підвіз 16.

Кількість транспортних одиниць, задіяних для підвозу учнів 3, з них «шкільних» автобусів  - 3.

Позашкільна освіта

Кількість закладів позашкільної освіти 3 (Остерська станція юних техніків (15 гуртів та 175 дітей), Остерська дитячо-юнацька спортивна школа(22 гуртків та 324 дітей), Остерський будинок творчості дітей та юнацтва              (26 гуртків та 390 дітей).

Загальна кількість дітей в закладах позашкільної освіти становить 889 (100% від загальної кількості дітей шкільного віку). Кількість гуртків 63.

Остерська станція юних техніків Остерської міської ради- профільний заклад позашкільної освіти комунальної форми власності,напрямком функціонування якого є залучення вихованців до активної діяльності з метою набуття техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи та оволодіння практичними уміннями та навичками з технічних видів спорту, патріотичного виховання на культурних та оздоровчих традиціях українського народу, формування морально-етичних якостей, зміцнення здоров'я та всебічної фізичної підготовки дітей та молоді, організації змістовного дозвілля.

Остерський будинок творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради- заклад позашкільної освіти комунальної форми власності, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців.

 

Остерська дитячо-юнацька спортивна школа Остерської міської ради - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного  оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

 

Інші заклади освіти

 

Остерська міжшкільна навчально-виробнича майстерня Остерської міської ради - навчальний заклад для забезпечення потреб здобувачів освіти 10-11 закладів загальної середньої освіти Остерської міської ради  у профорієнтаційній,  допрофесійній, професійній підготовці, здійснює професійне консультування учнівської молоді, організовує їх добровільну продуктивну працю та забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов. Майстерня є центром трудової підготовки здобувачів освіти, охоплює їх різними формами навчання, трудової діяльності не тільки школярів, а й незайняту частину молоді.