Комунальний заклад

«Центр надання соціальних послуг»

Остерської міської ради

 

Юридична та фактична адреса: 17044, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Остер, вул. Незалежності, 21

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44682497

Електронна адреса: cnsp092022@gmail.com 

Сторінка у соцмережі: https://www.facebook.com/groups/560752305596116

 

Вид діяльності:

88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (основний);

84.12 Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування;

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Основними завданнями Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин;

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у  соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у  виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

надає інформацію у вигляді листівок, буклетів, брошур, мовою, доступною для розуміння та читання особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на вебсайті Центру, на вебсайті Остерської міської ради, інших інформаційних ресурсах;

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у  прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у  підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах;

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Види соціальних послуг:

інформування;

консультування;

посередництво;

представництво інтересів;

соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

соціальний супровід сімей у яких діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;

соціальний супровід при працевлаштуванні на робочому місці;

екстрене (кризове) втручання;

соціальна адаптація;

соціально-трудова адаптація;

догляд вдома;

соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин;

натуральна допомога;

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, психічним та поведінковими порушеннями;

транспортні послуги.