Комунальний заклад

«Центр надання соціальних послуг»

Остерської міської ради

 

Юридична та фактична адреса: 17044, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Остер, вул. Незалежності, 21

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44682497

Електронна адреса: cnsp[email protected]gmail.com 

Сторінка у соцмережі: https://www.facebook.com/groups/560752305596116

Вид діяльності:

88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (основний);

84.12 Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування;

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Основними завданнями Центру є:

 • Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

 • Надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин;

 • Виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

 • Проводить оцінювання потреб осіб/сімей у  соціальних послугах;

 • Надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

 • Надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

 • Забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

 • Забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у  виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, бере участь у роботі спостережних комісій;

 • Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

 • Вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

 • Проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

 • Створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

 • Взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

 • Інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

 • Надає інформацію у вигляді листівок, буклетів, брошур, мовою, доступною для розуміння та читання особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на вебсайті Центру, на вебсайті Остерської міської ради, інших інформаційних ресурсах;

 • Інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у  прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

 • Бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у  підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах;

 • Готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

 • Забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Види соціальних послуг:

 • Інформування;

 • Консультування;

 • Посередництво;

 • Представництво інтересів;

 • Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 • Соціальний супровід сімей у яких діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;

 • Соціальний супровід при працевлаштуванні на робочому місці;

 • Екстрене (кризове) втручання;

 • Соціальна адаптація;

 • Соціально-трудова адаптація;

 • Догляд вдома;

 • Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин;

 • Натуральна допомога;

 • Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, психічним та поведінковими порушеннями;

 • Транспортні послуги.

 

Відділення Центру:

 

 • Директор – Інна ЯЦУХНЕНКО.

 • Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності – Зоя ФІРСОВА.

 • Завідувач відділення соціальної роботи – Анна БЕРЕЗАН.

 • Завідувач відділення натуральної та грошової допомоги – Ірина АДАМЕНКО.

 • Завідувач відділення соціальних послуг за місцем проживання – Аліна ІЦЕНКО.

 • Заступник завідувача відділення соціальних послуг за місцем проживання – Ірина ГОНЧАРЕНКО.