Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

КУРАН ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Фото без опису

Народилася  11 березня 1964 року в с. Петровське Козелецького району Чернігівської області.

У 1981 році закінчила Козелецьку середню школу № 1.

У 1986 році закінчила Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя.

З 1986 по 1992 роки працювала вичтелем англійської мови в Остерській ЗОШ № 2.

З 1993  по 2005 роки працювала вчителем англійської мови в Остерській ЗОШ № 1 (перейменована в гімназію).

З 2005 по 2012 роки працювала заступником директора  з навчально-виховної роботи Остерської гімназії.

З 2012 по 2020 роки працювала директором опорного закладу-Остерська гімназія.

З 08 грудня 2020 року - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Має дорослих доньку та сина.

 

Графік прийому громадян:

2-й і 4-й понеділок кожного місяця з 10.00 до 13.00 год, каб.15

тел.: (04646) 4-32-52

e-mail: oster-rada@ukr.net

 

Завдання та обов’язки

1. Організовує реалізацію державної політики у галузі освіти та охорони здоров’я,  розвитку культури та туризму, у сфері надання адміністративних послуг, забезпечує реалізацію напрямків діяльності міської ради та її виконавчих органів стосовно сім’ї, дітей, молоді та спорту, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організовує реалізацію інформаційної політики, спрямовану на відкритість та прозорість діяльності міської ради і її виконавчих органів, сприяє залученню інвестицій та формуванню позитивного іміджу громади.

2. Забезпечує:

- виконання повноважень у сфері гуманітарного та соціального розвитку;

- застосування інноваційних підходів в органах місцевого самоврядування;

- реалізацію молодіжної політики, організацію роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання;

- дотримання гендерної рівності;

- популяризацію здорового способу життя та розвитку фізичної культури і спорту;

- навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування інноваційним підходам в управліннітощо.

3. Сприяє роботі:

- творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів;

- жіночих, молодіжних, дитячих, інших громадських та благодійних організацій;

- земляцтв тощо.

4. У межах чинного законодавства відає питаннями:

- розвитку туризму;

- роботи підпорядкованих установ та закладів освіти і культури, закладів охорони здоров’я;

- захисту дітей і молоді, людей з особливими потребами, людей літнього віку;

- поширенню культу сімейних відносин;

- популяризації здорового способу життя та розвитку фізичної культури і спорту;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва у гуманітарній сфері.

5. У межах чинного законодавства відає питаннями:

- житлового стану, оформлення квартирного обліку;

- розподілу житлової площі, збудованої за рахунок централізованих та нецентралізованих коштів з дольовою участю підприємств, організацій, установ, фізичних осіб чи житлово-будівельних кооперативів;

- розподілом соціального житла, перерозподілом звільненої житлової площі службового житла, для тимчасового проживання.

6. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність виконавчих органів міської ради:

- Відділу освіти Остерської міської ради;

- Відділу культури і туризму Остерської міської ради;

- Служби у справах дітей Остерської міської ради;

- Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Остерської міської ради Чернігівської області;

- відділу із забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг.

7. Очолює:

- конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Остерської міської ради;

- інші організаційні комісії, які створюються на виконання покладених обов’язків та повноважень.

8. Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за профілем своєї діяльності.

9. Координує роботу виконавчих органів з питань розробки программ соціального та культурного розвитку, туризму.

10. Здійнює заходи щодо сприяння організації проведення на території громади громадських слухань на напрямом діяльності підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

11. Здійснює контроль та координує роботу щодо вирішення питань про надання пільг громадянам, матеріальної допомоги до свят та пам’ятних дат окремим категоріям громадян та малозабезпеченим верствам населення.

12. Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

13. Взаємодіє із секретарем міської ради щодо реалізації наданих повноважень.

14. У межах наданих повноважень координує діяльність підвідомчих підприємств, організацій і установ комунальної власності, вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників підвідомчих комунальних підприємств, установ та організацій, а також контролює виконання умов трудових контрактів, укладених з керівниками.

15. Проводить наради з керівниками виконавчих органів, комунальних підприємств міської ради з поточних питань життєдіяльності громади.

16. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

17. Забезпечує організацію своєчасної підготовки матеріалів і проєктів рішень для розгляду на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету у межах своїх повноважень.

18. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

19. Забезпечує ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

20.Забезпечує зберігання службової документації, систематизує і зберігає документи поточного архіву.

21.Постійно підвищує свій професійний рівень.

22. Веде особистий прийом громадян.

23. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Права

1.За дорученням міського голови представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

2.Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих виконавчих органів, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції.

4.Залучати фахівців  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 5.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками апарату міської ради посадових обов’язків.

7.Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи апарату  міської ради  та служби в органах місцевого самоврядування.

8. Використовувати в роботі організаційні, методичні та інші форми роботи (виїзди на місця, участь у комісіях, нарадах, семінарах тощо).

 

Відповідальність

Заступник міського голови несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав,  обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

У разі порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягується до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Фото без опису

Народився 29 листопада 1961 року в місті Остер Козелецького району Чернігівської області.

В 1978 році закінчив Остерську середню школу №1.

В 1983 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.Л.Погребняка.

З 1983 по 1987 роки працював головним ветеринарним лікарем колгоспу "Заповіт Леніна".

З 1987 по 2008 рік працював головою правління колгоспу "Жовтень" та директором ЗАТ "Лан" с. Пархимів Козелецького району.

З 2008 по 2010 роки працював головним ветеринарним лікарем Козелецького району.

З 2010 по 2014 роки працював  головою Козелецької районної Ради.

Одружений. Має двох дорослих синів.

 

Графік прийому громадян:

1-й і 3-й понеділок кожного місяця з 10.00 по 13.00 каб. 15.

тел. (04646) 4-32-52

email: oster-rada@ukr.net

 

Завдання та обов`язки

1. Забезпечує виконання повноважень виконавчих органів міської ради з питань реалізації державної економічної політики, виконання повноважень виконавчих органів міської ради у галузі бюджету, фінансів, виконання заходів економічного розвитку, забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, ефективного використання усіх видів енергоносіїв та зменшення їх використання за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, сприяє розвитку ринків товарів та послуг, державної регуляторної політики, демонополізації, приватизації та реструктуризації господарюючих суб`єктів, сприяє залученню інвестицій та формуванню позитивного іміджу громади.

2. Забезпечує підготовку до розгляду міською радою проєктів міського бюджету та звіту про його виконання, змін до міського бюджету.

3. Координує роботу комісій  з питань забезпечення наповнення бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету.

4. Координує роботу комісій щодо залучення додаткових надходжень коштів до міського бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для виконання спільних проєктів із фінансування комунальних підприємств, установ і організацій, що стосується спільних інтересів  територіальної громади.

5. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів громади, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази громади.

6. Вносить пропозиції щодо укладання в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів.

7. У межах чинного законодавства відає питаннями:

- промисловго виробництва, захисту вітчизняних виробників;

- торгівельного і побутового обслуговування населення;

- енергозбереження в підвідомчих бюджетних установах і організаціях;

- управління майном територіальної громади, зокрема, у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна;

- розвитку підприємництва, формування та реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку ринкових структур та малого і середнього підприємництва.

8. Забезпечує комплексний розвиток будівництва і земельних відносин; координацію діяльності суб`єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, планування, забудови і реконструкції населених пунктів громади, виконання планів будівництва, транспортного та житлово-комунального господарства населених пунктів громади, а також розробку і реалізацію цільових програм, направлених на покращення якості транспортної системи населених пунктів громади, житлово-комунальних послуг, технічного стану житла.

9. Організовує виконання заходів по благоустрою, озеленення, ремонту доріг, тротуарів, реалізації комплексних програм захисту навколишнього природного середовища і поліпшення екологічної ситуації у населених пунктах громади.

10. Здійснює відповідно до законодавства контроль за:

- організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, організаціями та установами житлово-комунального господарства незалежно від форм власності. а також за технічним станом, використанням і утриманням житла, інженерних мереж і котелень;

- станом, розвитком, організацією та якістю надання населенню транспортних послуг та послуг зв`язку;

- додержанням природоохоронного законодавства;

- розробкою поточних і перспективних програм капітального будівництва, переліків проєктів будов, титульних списків будов та проєктно-вишукувальних робіт;

- упровадженням у будівництво прогресивних проєктних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

- дотриманням містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів, природного ландшафту, збереженням історичного середовища населених пунктів громади;

- раціональним використанням та охороною земель у межах громади;

- проведенням земельних торгів.

11. У межах чинного законодавства відає питаннями:

- організації роботи щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також бюджетних коштів на будівництво, ремонт і утримання об`єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього середовища;

- залучення інвестицій у житлово-комунальну та транспортну галузь;

- роботи підприємств, які забезпечують громаду тепловою енергією, водою, природним газом та електроенергією;

- організації роботи щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також бюджетних коштів на будівництво;

- залучення інвестицій у будівельну галузь;

- приватизації житлового фонду.

12. Забезпечує у межах покладених на нього повноважень контроль стану трудової та виконавської дисципліни в апараті міської ради.

13. Організовує роботу щодо здійснення компенсації витрат транспортни підприємствам за перевезення пільгових категорій громадян, компенсації частини вартості проїзду по міському маршруту.

14. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність  виконавчих органів ради:

- загально-господарського відділу Остерської міської ради;

- відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та благоустрою Остерської міської ради;

- відділу бухгалтерської служби Остерської міської ради;

- Фінансового відділу Остерської міської ради.

15. Очолює:

- адміністративну комісію;

- інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання покладених обов`язків та повноважень.

16. Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за профілем своєї діяльності.

17. Сприяє та контролює роботу щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян на території громади. Взаємодіє з правоохоронними органами стосовно забезпечення законності і правопорядку в громаді.

18. Здійснює заходи щодо сприянння організації проведення на території громади громадських слухань за напрямом діяльності  підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

19. Організовує роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації аварій, стихійних лих.

20. Організовує заходи, пов`язані з цивільним захистом на території громади.

21. У межах наданих повноважень координує діяльність підвідомчих підприємств, організацій і установ комунальної власності, вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників підвідомчих комунальних підприємств, установ та організацій, а також контролює виконання умов трудових контрактів, укладених з керівниками.

22.Веде особистий прийом громадян.

 

Права

Заступник міського голови має право:

1. За дорученням міського голови представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

2. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих виконавчих органів, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції.

4. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками апарату міської ради посадових обов`язків.

7. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи апарату міської ради та служби в органах місцевого самоврядування.

8. Використовувати в роботі організаційні, методичні та інші форми роботи (виїзди на місця, участь у комісіях, нарадах, семінарах тощо).

Заступник міського голови підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов`язкової звітності.

Має  право підпису на договорах: купівлі продажу товарів, на виконання робіт і послуг, затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, титулах будови ( об`єкти) або титулах перехідної будови ( об`єкти), внутрішньо-будівельних титулах будови ( об`єкта), титулах на виконання про'ктно-вишукувальних  робіт для будівництва, календарних графіках робіт, планах фінансування робіт, дефектних актах, завдання на розробку проєктно-кошторисної документації, актах приймання - виконання підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрат, актах прийому-передачі наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, документах, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, службових документах, підготовлених для направлення до підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форм власності.

 

Відповідальність

Заступник міського голови несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов`язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, обмежень, пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

У разі порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягується до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.