Секретар міської ради

БАРДАЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Фото без опису

Народилася 29 липня 1970 року в селі Підлісне Козелецького району Чернігівської області.

У 1987 році закінчила Козелецьку середню школу № 3.

У 1990 році закінчила Остерський будівельний технікум.

У 2005 році закінчила Сумський національний аграрний університет.

У 2010 році закінчила Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України.

З 1990 по 2004 роки працювала в Остерському будівельному технікумі на посадах вихователя гуртожитку, лаборанта методичного кабінету.

З 2004 по 2016 роки  працювала викладачем спецдисциплін Остерського коледжу будівництва та дизайну.

З 2016 по 2020 роки працювала директором Остерського коледжу будівнитцва та дизайну.

З 31 грудня 2020 року - секретар Остерської міської ради.

Заміжня. Має двох дорослих синів.

 

Графік прийому громадян:

1-й четвер кожного місяця з 09.00 до 13.00, каб.22.

3-й четвер кожного місяця з 13.00 до 17.00, каб.22. 

тел. (04646) 4-32-54

e-mail: oster-rada@ukr.net

 

Завдання та обов`язки

1. Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень міської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів; забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень міської ради, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності.

2. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень.

3. Організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов`язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

4. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов`язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано в установленому порядку.

5. У випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", скликає сесії міської ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради, веде засідання міської ради та підписує протоколи сесій міської ради і прийняті нею рішення. 

6. У разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови здійснює повноваження міського голови відповідно до чинного законодавства.

7. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій.

8. Забезпечує розгляд електронних петицій, що надійшли на адресу міської ради.

9. Очолює атестаційну комісію міської ради та інші організаційні комісії, які створюються на виконання покладених обов`язків та повноважень.

10. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

11. Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов`язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

12. Забезпечує ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

13. Веде особистий прийом громадян.

 

Права:

1. За дорученням міського голови представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що належать до його компетенції. 

2. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3. Проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих виконавчих органів, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, за результатами вносити відповідні пропозиції.

4. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій ( за погодженнями з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками апарату міської ради посадових обов`язків.

7. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення роботи апарату міської ради та служби в органах місцевого самоврядування.

8. Використовувати в роботі організаційні, методичні та інші форми роботи (виїзди на місця, участь у комісіях, нарадах, семінарах тощо).

 9. Підписувати фінансові, розрахункові документи та документи обов`язкової звітності.

10. Підписувати договори:

купівлі-продажу товарів, на виконання робіт і послуг; затверджувати зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, титули будови (об`єкти) або титули перехідної будови (об`єкти), внутрішньо-будівельні титули будови (об`єкта), титули на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва, календарні графіки робіт, плани фінансування робіт; дефектні акти, завдання на розробку проєктно-кошторисної документації, акти приймання-виконання підрядних робіт  та довідки про вартість виконаних робіт та витрат, акти прийому-передачі наданих послуг, накладні, товарно-транспортних накладні, документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, службові документи, підготовлені для направлення до підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форм власності.

 

Відповідальність:

Секретар міської ради несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов`язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, обмежень, пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

Секретар міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою,юридичними і фізичними особами.

У разі порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягується до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з законами.