ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через

Центр надання адміністративних послуг

 Остерської міської ради

 

№ з/п

Код послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

1

2

3

4

01

Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців

1

01-01

Реєстрація місця проживання /перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

2

01-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3

01-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4

01-04

Видача довідки зняття з  місця проживання

5

01-05

Внесення до паспорта громадянина України зміни назви вулиці

6

01-06

Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

02

Паспортні послуги

7

02-01

Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку

Положення про паспорт громадянина України, затверджене постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ

03

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно*

8

03-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

9

03-02

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно, іпотеки

10

03-03

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

03-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

12

03-05

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

04

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців*

13

04-01

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті.

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”

14

04-02

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування).

15

04-03

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

16

04-04

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

17

04-05

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

18

04-06

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа (крім громадського формування).

19

04-07

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

20

04-08

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

21

04-09

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

 

22

04-10

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

23

04-11

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

24

04-12

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

25

04-13

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

26

04-14

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

27

04-15

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

28

04-16

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”

29

04-17

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної  особи (крім громадського формування).

30

04-18

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

31

04-19

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб  та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань).

05

Видача відомостей з Державного земельного кадастру*

32

05-01

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

33

05-02

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

34

05-03

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

35

05-04

Видача довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Закон України «Про землеустрій»

36

05-05

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр” Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

37

05-06

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

38

05-07

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

39

05-08

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

40

05-09

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

41

05-10

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

42

05-11

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

43

05-12

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно – територіальних одиниць з видачою витягу

Стаття 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр” Пункти 96, 97, 98 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

44

05-13

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр” Пункти 166, 167, 168 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

45

05-14

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр” Пункти 166, 167, 168, 184, 185, 186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

46

05-15

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України, Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» Пункти 198, 199 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

06

Державна реєстрація земельних ділянок*

47

06-01

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

48

06-02

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

07

Питання місцевого значення

49

07-01

Погодження технічної документації із землеустрою

Кодекс України №2768-ІІІ від 25.10.2001р.Земельний кодекс України

Закон України №858-IV від 22.05.2003р.Про землеустрій

50

07-02

Надання дозволу на складання документації із землеустрою

Кодекс України №2768-ІІІ від 25.10.2001р.Земельний кодекс України

Закон України №858-IV від 22.05.2003р.Про землеустрій

51

07-03

Продовження (поновлення), припинення договорів оренди (суборенди) землі.

Внесення змін до договорів оренди (суборенди) землі (в т.ч. до додаткових угод до них)

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

52

07-04

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Земельний кодекс України

Закон України «Про оцінку земель»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

53

07-05

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України Про адміністративні послуги»

54

07-06

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Наказ Мінрегіону №135 від 31.05.2017р. «Про затвердження порядку ведення містобудівних умов та їх обмежень»

Наказ Мінрегіону №103 від 05.07.2011 р. «Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

55

07-07

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

56

07-08

Паспорт прив’язки тимчасових споруд

57

07-09

Надання одноразової матеріальної допомоги  на лікування

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"

58

07-10

Надання одноразової матеріальної допомоги  постраждалим від пожежі або стихійного лиха.

59

07-11

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ, учасникам АТО

60

07-12

Надання одноразової матеріальної допомоги  соціально-незахищеним верстам населення

61

07-13

Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян

62

07-14

Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини

 

 

«Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012

08

Послуги соціального характеру***

63

08-01

Прийом документів для призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

Постанова Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995 “Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ”

64

08-02

Прийом документів для надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 «Порядок 
надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам” Закони України: 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", , "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,  "Про охорону дитинства"

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

65

08-03

Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

66

08-04

Прийом  документів для призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України №189 від 22.02.2006 ”Про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме ”

67

08-05

Прийом документів для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

68

08-06

Прийом документів для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

69

08-07

Прийом документів для призначення державної допомоги при народженні дитини

70

08-08

Прийом документів для призначення державної допомоги при усиновленні дитини

71

08-09

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

72

08-10

Прийом документів для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

73

08-11

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

74

08-12

Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

75

08-13

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

76

08-14

Надання державної соціальної допомоги на догляд

77

08-15

Прийом документів для призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”

78

08-16

Прийом документів для призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян"

79

08-17

Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним"

80

08-18

Прийом заяв на забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

81

08-19

Прийом документів для встановлення статусу та видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї  та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону дитинства»

82

08-20

Прийом документів для встановлення статусу «інвалід війни»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

83

08-21

Прийом документів для встановлення статусу «учасник війни»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

84

08-22

Прийом документів для встановлення статусу члена  сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

85

08-23

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

86

08-24

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками)осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

87

08-25

Прийом заяв на забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

09

Послуги Пенсійного фонду**

88

09-01

Призначення (перерахунок) пенсій

 

 

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

89

09-02

Надання допомоги на поховання

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

90

09-03

Видача пенсійного посвідчення

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

91

09-04

Видача довідок  про розмір пенсії

 

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

92

09-05

Видача довідок  про перебування на обліку.

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

93

09-06

Видача довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

94

09-07

Переведення пенсії за новим місцем проживання

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

95

09-08

Зміна способу виплати пенсії

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

10

Державна реєстрація актів цивільного стану

96

10-01

Видача свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» та Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованих у Міністерстві юстиції 18.10.2000 за № 719/4940,

97

10-02

Видача свідоцтва про народження

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції 18.10.2000 за № 719/4940

98

10-03

Видача свідоцтва про смерть

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції 18.10.2000 за № 719/4940

11

 Видача документів дозвільного характеру

99

11-01

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

1) Закон  України „Про рекламу»

2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;                   

 

100

11-02

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

101

11-03

Погодження місця розташування тимчасової споруди

Наказ Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності»

102

11-04

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

103

11-05

Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

104

11-06

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

12

Надання комплексної послуги «єМалятко»

105

12-01

Надання комплексної послуги «єМалятко», яка складається з таких послуг:

1)державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

2) реєстрація місця проживання;

3) призначення допомоги при народженні дитини;

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї;

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

 

Примітка:

*- послуги будуть надаватись з моменту підключення громади до державного реєстру

** - послуги будуть надаватись  з моменту підписання Угоди з Відділом обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області смт.Козелець, вул.Незалежності, 3

*** - послуги соціального характеру одночасно надаються через Центр надання адміністративних послуг Остерської міської ради та відділ №2 з питань реалізації державної соціальної політики Чернігівської РДА

Рахунки для оплати адміністративних послуг

Отримувач: ГУК у Черніг.обл.                          40,80 грн.  плата за надання інших

/тгм.Остер/22012500                                          адміністративних послуг

р/р UA398999980334119879000025635

код 37972475, МФО 899998

Казначейство України (ел.адм.подат.)

 

Отримувач: ГУК у Черніг.обл.                          13,60 грн.  плата за надання інших

/тгм.Остер/22012500                                          адміністративних послуг

р/р UA398999980334119879000025635

код 37972475, МФО 899998

Казначейство України (ел.адм.подат.)

 

Отримувач: ГУК у Черніг.обл.                          0,86 грн. державне мито, що

/тгм.Остер/24060300                                          сплачується за місцем розгляду та

р/р UA798999980314040544000025635            оформлення документів

код 37972475, МФО 899998

Казначейство України (ел.адм.подат.)

 

 

Отримувач: ГУК у Черніг.обл.230/410 грн. адміністративний

/тгм.Остер/22012600                                          збір за державну реєстрацію

р/р UA768999980314070530000025635            речових прав на нерухоме майно

код 37972475, МФО 899998                              та їх обтяжень

Казначейство України (ел.адм.подат.)