Законодавча база

 

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2398-17

Правила державної реєстрації актів цивільного  стану в Україні http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1382-15

Правила реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічногореєстру http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF

Закон України "Про адміністративні послуги" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Цивільний кодекс України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 

Господарський кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

 

Закон України "Про захист персональних даних" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 

Наказ Мінекономрозвитку від 05.04.2013 №364-13 "Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг" http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/printable_article?a

 

Закон України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п

 

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15