Нормативно-правове забезпечення діяльності

Кодекси та закони

1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III

2. Цивільний процесуальний кодекс України

3. Цивільний кодекс України

4. Кодексу законів про працю України

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення

6. Кримінальний кодекс України

7. Житловий кодекс України

8. Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

9. Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

10. Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»

11. Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

12. Закон України вiд 05.10.2006 № 230-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

13. Закон України від 11 січня 2006 року № 3303-ІV «Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей»

14. Закон України від 07.12.2017  №2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

15. Закон України від 02.10.1996  № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

Розпорядження

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2006 N 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 N 263-р про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постанови

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 № 186 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб із числа дітей-сиріт»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2006 № 106 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у 2006 році»

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 20 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

8. Врахування змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 №20 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», відображено у порівняльній таблиці старої та нової редакції нормативних актів

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону України»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 6.02.2006 № 107 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 № 564 і від 26 квітня 2002 № 565»

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 569 «Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України»

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року № 1432 «Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання»

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 № 1200 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства»

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.02.2009 року № 59 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 952 «Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей»

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 565 «Про Типове положення про притулок для дітей»

24.Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020  № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

25.Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020  № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

26.Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018  № 658 « Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

27.Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017  № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»

28 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною»

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 794 «Деякі питання повернення дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) за межі України з метою отримання тимчасового захисту під час воєнного стану в Україні»      

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2022 № 385 «Деякі питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, в умовах воєнного стану»

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 №1167 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок»

32.  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування»

Накази

1. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 20.10.2010 р. № 104 «Про затвердження форм оперативних даних та кількісних показників про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

2. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 №4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування»

3. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 05.12.2008 № 186 «Про затвердження зразків, форм та вимог до оформлення документів з питань усиновлення»

4. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 18.06.2008 № 82 «Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання»

5. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 302/80/49 від 02.02.2007 «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання»

6. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 16 червня 2004 року № 78 „Про затвердження Порядку повернення дітей, які самовільно залишили сім’ї та заклади соціального захисту, до місць їх постійного проживання (перебування)”

7. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.09.2009 р. № 3385 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»

8. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19.11.2009 р. № 4062 «Про затвердження форм звітності № 1 – притулок (піврічна, річна) «Звіт про рух контингенту дітей притулку для дітей», № 2 – притулок (піврічна, річна) «Зведений звіт про рух контингенту дітей притулків для дітей» та інструкцій щодо їх заповнення»

9. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 04.12.2009 р. № 4259 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту від 22.06.2006 № 2115»

10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 2 вересня 2009 р. № 657 «Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 № 1069/17085

11. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.2010 р. № № 2580/786/649 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 302/80/49»

12. Наказ Міністерства юстиції України від 9.10.2008 №1722/5 «Про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації»

13. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.08.2008 №479 «Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

14. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.02.2007 №313 «Про порядок та умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити дитину»

15. Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини №33 від 30.03.2009 "Інструкція з діловодства у Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини"

16.Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.11.2013  № 981«Про затвердження Порядку видачі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків»

17. Наказ Міністрества охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх сил України від 17.12.2013  № 1095/1239 «Про затвердження форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення»

18. Наказ Міністерства соціальної політики України 26.03.2021  № 151 «Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування»

19.Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.09.2021  № 518 «Про затвердження примірних положень про службу у справах дітей»

Міжнародні документи

1. Конвенція ООН про права дитини

2. Виступ Заступника Генерального секретаря Ради Європи Мод де Бур-Букіккіо з нагоди ратифікації конвенції щодо захисту дітей від сексуальних зловживань, 26.10.2007 р.

3. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

4. Європейська конвенція про здійснення прав дітей

5. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом

6. Європейська конвенція про усиновлення дітей. Страсбург, 24 квітня 1967 року Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання

7. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182

8. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення

9. Конвенція про кіберзлочинність

10. Конвенція про контакт з дітьми

11. Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

12. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей

13. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення

14. Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 03.08.2006 року N 69-V

15. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания

16. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії