Захист житлових прав дітей – одне із важливих питань у діяльності Служби у справах дітей. Роль Служби у справах дітей з даного питання визначена Сімейним, Житловим, Цивільним кодексами України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Відповідно до цих законодавчих актів на Службу справах дітей покладені функції здійснення контролю за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей.

 

Служба у справах дітей свою діяльність з даного питання здійснює у двох напрямках:

 

1. захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

2. захист житлових прав дітей, які мають батьків, але потребують захисту держави.

 

В чому ж полягає захист житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

 

Працівниками Служби у справах дітей проводиться цілеспрямована робота з даного питання: вживаються заходи щодо встановлення опіки над житлом, закріплення житлової площі за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, проводяться моніторинги результатів обстеження житлово-побутових умов дітей, здійснюється контроль за збереженням житла, майна, за місцем його знаходження, за діяльністю опікунів, піклувальників, які несуть відповідальність за належне виконання обов’язків. В результаті обстежень складаються акти.

 

ПРО ДОЗВІЛ НА ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА, ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЯКЕ АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЮТЬ ДІТИ

       Держава охороняє і захищає права та інтереси дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. У зв'язку з цим, для запобігання порушення прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна право власності  або право користування яким мають діти, в контексті законів були закріплені конкретні норми права, які покликані реалізувати дане завдання держави.

 

Так ч.3 ст.17 Закону України "Про охорону дитинства" 

від  26.04.2001 встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання.

       Дещо згодом був прийнятий Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 02.06.2005, ст.12 якого встановлює, що неприпустимо зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтересів дітей при вчиненні будь-яких правочинів стосовно жилих приміщень.  Органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей. 

     Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування.

       Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди на вчинення правочинів щодо належного дітям нерухомого майна.

      Зрозуміло, що без дозволу органу опіки та піклування продаж, обмін, дарування, застава та інші правочини щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, неможливі. Жоден із нотаріусів не посвідчить такої угоди без зазначеного дозволу.

       Отже, маючи намір здійснити правочин щодо такого нерухомого майна,  батьки або особи, які їх замінюють (опікуни, піклувальники, прийомні батьки) перед тим як іти до нотаріуса, повинні звернутися в орган опіки та піклування.

Для розгляду питання в Службу у справах дітей  (каб. № 20) необхідно подати наступні документи:

·        заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

·        копію паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

·        документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

·        витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;

·        копію свідоцтва про народження дитини;

·        довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

·        копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

·        копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

·        копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).   У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

    Відповідно до п. 67  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається у разі гарантування збереження її права на житло і оформлюється  рішенням, яке заявникам видає Служба у справах дітей.

               Звертаємо увагу, що у разі, якщо при вчиненні правочину частка житлового приміщення дитини буде продана, але в замін дитина не отримає, або отримає меншу частину іншого житлового приміщення, то орган опіки та піклування не надасть дозвіл на вчинення такого правочину. Також не буде дозволу і в тому випадку, коли дитина, маючи право користування житлом, стосовно якого вчиняється правочин, не буде забезпечена правом користування іншим житловим приміщенням, умови проживання в якому принаймні не гірші. Практично в усіх випадках, коли житло виступає  заставою, орган опіки та піклування не надає згоди, якщо відсутні гарантії щодо майбутнього забезпечення житлом дитини у разі стягнення на заставлену нерухомість.