Сприяємо в укладанні контракту всім бажаючим незалежно від місця проживання та регіону України, що відповідають вимогам відбору кандидатів.

         ЯК УКЛАСТИ КОНТРАКТ ІЗ ЗСУ:

         В Козелецькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, далі (РТЦК та СП) існує спрощена система для прийому на військову службу за контрактом:

• прибути в Козелецький РТЦК та СП та при собі мати:

• паспорт громадянина;

• ідентифікаційний код; • документи про освіту;

• свідоцтво про народження;

• довідка про склад сім’ї за місцем реєстрації.

• характеристика з попереднього місця роботи (служби) або характеристика з місця реєстрації.

            При укладанні контракту гарантується збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за рахунок державного бюджету (під час особливого періоду).

            НЕ МОЖУТЬ ПІДПИСАТИ КОНТРАКТ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

            Громадянин не може розглядатися кандидатом до прийняття на військову службу за контрактом з таких причин:

• попередньо встановлена наявність службової невідповідності або обвинувачувальний вирок суду у випадку звільнення та позбавлення звання військовослужбовця в дисциплінарному порядку, як наслідок злісного, умисного та систематичного порушення умов виконання контракту зі сторони військовослужбовця;

• ведення щодо нього дізнання, досудового слідства, кримінальної справи переданій до суду, винесення обвинувального вироку суду за кримінальною справою і призначення покарання;

• наявність незнятої або непогашеної судимості за вчинення злочину;

• наявність судимості за кримінальні або адміністративні правопорушення, у тому числі і корупційні, що підтверджується органами правопорядку та перебуванням особи, що перевіряється, на обліку;

• перебування кандидата на обліку в закладах охорони здоров’я, таких як наркологічні й психіатричні диспансери та ін.;

• відмова у проведенні спеціальної перевірки особистих відомостей, ненадання визначених документів або якщо за результатами проведеної спеціальної перевірки було виявлено факт подання неправдивих відомостей стосовно особи, що унеможливлює призначення на посаду;

• мінімальний строк дії першого укладеного контракту перевищує можливий термін перебування у складі ЗСУ у зв’язку із досягненням граничного віку особи, що бажає укласти контракт.

Пріоритет відбору та комплектування посадами бойових підрозділів.

Під час відбору бойовими підрозділами та центрами комплектування можуть пропонуватися посади у такому пріоритеті:

            Пріоритетність військових частин:

• першочергово укомплектовуються підрозділи Сил постійної готовності, оперативні підрозділи швидкого реагування та бойові військові частини;

• решта бойових частин укомплектовуються посадами у другу чергу;

           Пріоритет військових посад:

• першочергово кандидату пропонуються посади, що впливають на бойову здатність підрозділів;

• решта посад пропонуються у разі необхідності. Критерії відбору кандидатів. Для прийому до лав ЗСУ за посадами старшинського, сержантського і рядового складу можуть бути розглянуті придатні за здоров’ям особи, що бажають служити, володіють достатнім рівнем фізичної підготовки та успішно пройшли професійно-психологічний відбір, а саме:

• особи призовного віку, що володіють здобутою вищою, професійно-технічною чи повною загальною середньою освітою;

• кандидати, що попередньо не проходили строкову службу;

• військовослужбовці строкової служби;

• військовозобов’язані (чоловіки) вікової категорії від 18 до 60 років та жінки вікової категорії від 18 до 60 років, що не відносяться до офіцерського складу та не мають загальновійськового звання;

             Заходи по відбору кандидатів проводяться з метою усестороннього вивчення особистих якостей кандидатів (моральних, інтелектуальних, фізичних, кваліфікаційних та ін.), ставлення до служби, виконання службового обов’язку по захисту держави, а також оптимального підбору роду та типу військової служби.

              Особи, що не мають обмежень за станом здоров’я, володіють спортивними досягненнями та отримали цивільну освіту, що споріднені з військовими спеціальностями, мають суттєву перевагу у процесі відбору кандидатів. У випадку наявності вакантних посад, що можуть заміщуватись жінками, можливе проведення набору серед них до лав ЗСУ.

               Грошове забезпечення

              З початку 2020 року грошове забезпечення військовослужбовців зросло на понад 30%. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №704 від 30.08.2017 передбачено виплату одноразової грошової допомоги після укладення першого контракту:

• особам рядового складу — 8 прожиткових мінімумів;

• особам сержантського складу — 9 прожиткових мінімумів; • особам офіцерського складу — 10 прожиткових мінімумів.

               ЗАРПЛАТА КОНТРАКТНИКА 2021 (ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ) - від 10200 до 17000 гривень. (матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань)

              У ході просування по службі підвищення грошового забезпечення гарантовано!

              Під час особливого періоду державою гарантується збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем праці у зв’язку з укладанням контракту ЗСУ.

              Додаткова щомісячна грошова винагорода за участь в ООС:

• на першій лінії оборони – 15 000грн.

• на 2-й, 3-й лініях оборони – 7 500грн. Зарплата по контракту включає:

• оклад згідно займаної посади та оклад за присвоєне загальновійськове звання;

• додаткове грошове забезпечення, що включає у себе премії, доплати, винагороди, надбавки, індексації і підвищення окладів та носить постійний характер;

• додаткові доплати, що носять одноразовий характер. Заробітна плата контрактника Збройних Сил України гарантується державою Гарантом достатнього рівня усіх видів забезпечення, що задовольняє умови проходження служби, виступає держава:

• зарплата контрактника ЗСУ виплачується у встановлених Кабміном розмірах та розрахована з метою належного забезпечення достатніх матеріальних умов для комплектування ЗСУ професійним та висококваліфікованим особовим складом і має враховувати особливості служби (характер та умови її проходження), а також мотивувати у покращенні результатів службової діяльності;

• закони України звільняють військових від сплати обов’язкових для інших громадян податків;

• у випадку тимчасового проходження служби за межами України, державою гарантується збереження та обов’язкова виплата заробітної плати в національній валюті.

             Крім того, Кабміном визначаються норми і порядок винагородження в іноземній валюті:

• вихідна допомога при прийнятті на військову службу;

• виплата заробітної плати з щоразовим урахуванням індексації.

             Забезпечення житлом

             Компенсація коштів за піднайом житла для військовослужбовців

             Із виникненням обставин переводу на інше місце служби та зміни місця проживання військовослужбовці отримують: