Як підтвердити стаж для призначення пенсій за відсутності

трудової книжки або відповідних записів у ній?

 

27 вересня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив зміни до порядку підтвердження стажу для призначення пенсій. Постановою від 27.09.2022 №1058 Кабінет Міністрів України  вніс чергові зміни до власної постанови від 12.08.1993 №637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

Документ стосується широкого кола осіб – селян, підприємців, дружин військовослужбовців, засуджених і реабілітованих осіб, працівників, які мають пільговий стаж, людей, які втратили документи через війну й не тільки.

Документи необхідні для підтвердження стажу

1) Трудова книжка – це основний документ, що підтверджує стаж до 2004 року. Стаж після 01.01.2004 підтверджується даними з реєстру застрахованих осіб про сплату страхових внесків.

2) Документи про стаж уже можуть прийматися в електронному вигляді з накладенням електронного підпису. Вони є підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в зазначеному вище реєстрі застрахованих осіб.

3) Відтепер стаж також може підтверджуватися на підставі виписки або довідки, складеної на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

4) Надалі стаж не може бути підтверджений на підставі членських квитків профспілок, де є відмітки про сплату страхових внесків. Раніше таке було передбачено, але зараз цей пункт скасовано.

Селяни та підприємці

1) Періоди роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства відтепер можуть зараховуватися до стажу не тільки на підставі довідки з Пенсійного фонду про сплату внесків, але й за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, інших документів про сплату страхових внесків.

2) Уточнено перелік документів, якими можна підтвердити підприємницьку діяльність до 2004 року. А саме – за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків: платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами, що підтверджують поштовий переказ, інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності). 

Періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, фіксованого податку або спеціального торгового патенту треба підтверджувати: свідоцтвом про сплату єдиного податку; спеціальним торговим патентом; документами про сплату єдиного податку (фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ).

Навчання

До стажу зараховується не просто навчання у вишах (до 2004 року), а саме періоди навчання за денною формою здобуття освіти в закладах вищої освіти (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях. Нагадаємо, що навчання після 01.01.2004 до стажу не зараховується. 

Догляд за людьми похилого віку

Як відомо, за певних умов до стажу може зараховуватися догляд за людиною з інвалідністю І групи, за дитиною з інвалідністю або за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Тепер цей пункт доповнено: якщо людина досягла 80 років, то довідку про те, що вона потребує догляду, надавати не потрібно.   

Якщо наявна інформація про отримання допомоги або компенсації по догляду за такою людиною (одержаної органами Пенсійного фонду України від органів соціального захисту населення), то надавати акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду необов’язково. 

Робота у в’язниці та стаж реабілітованих

Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні й на примусовому лікуванні зараховується до стажу роботи за наявності документів про реабілітацію або в судовому порядку (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку). 

Отже, періоди роботи засуджених зараховуються до стажу роботи за умови підтвердження платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами щодо поштових переказів, іншими документами про сплату страхових внесків або інформацією Пенсійного фонду про сплату страхових внесків (за наявності), установи виконання покарань із зазначенням відомостей про те, що особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, або про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду.

Дружини військовослужбовців

Період проживання дружини військовослужбовця з чоловіком у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується тепер не лише довідками, виданими командирами (начальниками) військових частин та військових навчальних закладів, а й довідками підприємств, установ і організацій, або довідками, що видаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

При цьому, якщо чоловіка звільнено зі служби, то період проживання до 2004 року підтверджується, як і раніше, довідками, виданими територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на підставі особової справи звільненого військовослужбовця, та інших документів, які підтверджують зазначений період.

Підтвердження стажу показаннями свідків

Раніше людям, які втратили документи про стаж через війну, стихійні лиха, аварії та інші катастрофи, стаж зараховувався на підставі показань двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі. Відтепер у разі втрати документів через війну, треба знайти двох свідків, які не просто знають заявника по спільній роботі, а й мають власні документи про роботу в ті часи. До того ж особа, яка приводить свідків, має документально підтвердити пошкодження чи знищення майна і, відповідно, документів. 

Так само може бути підтверджений стаж у разі відсутності документів з інших причин, ніж війна, стихійні лиха тощо. Ще раз нагадаємо, що мова про періоди роботи до 2004 року. 

Три важливі нововведення щодо пільгового стажу

1) Пільговий стаж підтверджується не тільки трудовою книжкою, а й документами, які уточнюють особливий характер роботи. В оновленому Порядку зазначено, що тепер для цього можна використовувати не лише  довідки, видані на підставі первинних документів, але й складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

2) Офіційно дозволено підтверджувати пільговий стаж даними з реєстру застрахованих осіб у разі, якщо підприємство знаходиться не тільки в Донецьку, Луганську чи Криму, але й на інших територіях, захоплених після 24.02.2022. Раніше така норма діяла тільки для територій, тимчасово окупованих у 2014 році. 

3) В разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника, пільговий стаж може підтверджуватися на спеціальних комісіях. Відтепер аналогічним чином його мають підтверджувати й у разі знищення архівів підприємств у зв’язку з бойовими діями.

Зазначимо, що доопрацювання Порядку №637 має першочергове значення насамперед для людей, які втратили документи про стаж внаслідок війни. Стаж таких людей після 01.01.2004, як загальний, так і пільговий, може бути підтверджений даними з реєстру застрахованих осіб. А стаж до вказаної дати, наприклад, загальний – показаннями свідків, а пільговий – на спеціальних комісіях.

За матеріалами Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області