Фото без опису

Частиною п’ятою статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV зі змінами та доповненнями (далі - Закон) визначено, що страхові виплати здійснюються у разі, якщо звернення за їх призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня відновлення працездатності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з дня смерті застрахованої особи або члена її сім’ї. З 01.01.2023 шестимісячний період обраховується з дати настання відповідної події (відновлення працездатності або установлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена її сім’ї).

Якщо дата відповідної події настала до 01.01.2023 включно, то для таких страхових випадків пропонуємо керуватися нормами Закону в редакції, що діяла на той момент. При цьому звернення за їх призначенням має відбутися не пізніше шести календарних місяців, тобто не пізніше 01.07.2023.

Рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймають рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково), розглядають підставу і правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат.