Фото без опису

І. Кількість населення, що проживає на територіях обслуговування відокремлених структурних підрозділів Чернігівського міськрайонного відділу, демографічна ситуація (на 1000 населення) за 2022 рік.

 

№п/п

Територія обслуговування ВСП ЧМРВ

Кількість населення

Народжуваність

Смертність

Природній приріст

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

1

м.Чернігів

279 414

276927

7,7

3,9

16,6

15,7

-8,9

-11,8

2

Чернігівський район

438 301

439893

 

6,6

4,1

20,6

19,0

-14,0

-14,9

 

Дані показники характеризують від’ємний природній приріст по всім територіям обслуговування на критичних рівнях за рахунок високої смертності, низької народжуваності в більшій мірі серед сільського населення, що призводить до щорічного зменшення постійного населення. Перекрити рівень смертності показниками народжуваності практично неможливо за традиційними показниками останньої за 25 років  не більше 10,0. Отже завдання аналізу причин смертності населення, захворюваності населення, первинної інвалідності  та стану навколишнього середовища проживання людини є пріоритетом у діяльності закладів громадського здоров’я.

 

ІІ. Показники здоров’я населення, по яким здійснюється аналітика неінфекційної захворюваності в умовах обмеженої наявності баз даних.

 

Показниками для аналітики неінфекційної захворюваності населення по територіям можуть бути всі доступні публічні дані щодо причин смертності населення, захворюваності дітей 1 року життя, поширеності та захворюваності злоякісними пухлинами, первинної інвалідності працездатного населення, частоти виявленої патології при проведенні профілактичних оглядів дітей. Вказані дані щодо захворюваності населення обмежені у зв’язку з відміною статистичної форми №12 медичних закладів, але в основному відображають загальну картину проблеми.

 

ІІІ. Причини смертності населення (обласні показники*)

 

 

 

 

 

№п/п

Клас хвороб

2020

2021

2022

На 100 тис.

На 100 тис.

На 100 тис.

1

Новоутворення

193,1

176,9

172,6

2

Хвороби крові, кровотворних органів

0,5

1,1

0,8

3

Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин

7,6

6,8

9,3

4

Розлади психики та поведінки

8,0

9,5

4,6

5

Хвороби нервової ситеми

10,5

11,3

9,8

6

Хвороби ока та придаткового апрату

-

-

-

7

Хвороби вуха

-

-

-

8

Хвороби системи кровообігу

1369,7

1387,8

1281,6

9

Хвороби органів дихання

103,8

177,1

58,0

10

Хвороби органів травлення

55,4

59,4

44,7

11

Хвороби шкіри

0,8

1,1

1,9

12

Хвороби кістково-м’язової системи

1,0

1,1

0,7

13

Хвороби сечостатевої системи

6,7

5,8

6,4

14

Вагітність, пологи та післяпологовий період

4

0,1

0

15

Окремі стани, що виникають у пенинатальному періоді

8

0,7

1,5

16

Вроджені аномалії (вади розвитку)

1,1

1,4

1,8

17

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях

16,4

17,5

13,3

18

Травми, отруєння та деякі наслідки зовнішніх причин

90,2

85,1

153,1

19

Померло від усіх причин

1885,3

2000,0

1797,3

*- динаміка та структура причин смертності практично не відрізняється від показників Чернігівського району.

 

Аналізуючи зазначені дані рейтинг причин смертності за 2022 рік наступний:

  • Хвороби системи кровообігу71,3% від усіх причин;

  • Новоутворення -   9,6% від усіх причин;

  • Травми, отруєння та деякі наслідки зовнішніх причин 8,5% від усіх причин;

  • Хвороби органів дихання – 3,2% від усіх причин;

  • Хвороби органів травлення 2,5% від усіх причин;

В цілому на вказані 5 класів хвороб приходиться 96,0% причин смертності населення.

 

ІV. Захворюваність дітей першого року життя (на 1000 дітей) .

№п/п

Територія обслуговування ВСП ЧМРВ

Всього

Хвороби органів дихання

Хвороби нервової сстеми

Окремі випадки, що виникли у перинатальний період

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

1

Чернігівський район

1097,0

788,3

 

678,8

508,8

 

69,1

57,9

 

88,1

69,9

 

 

№п/п

Територія обслуговування ВСП ЧМРВ

Вроджені вади

Хвороби сечостатевої системи

Хвороби органів травлення

2021

2022

2021

2022

2021

2022

1

Чернігівський район

30,1

25,1

 

22,5

12,7

 

20,4

13,1

 

 

Таким чином рейтинг захворюваності дітей першого року життя по класам хвороб наступний:

- Хвороби органів дихання – 64,5% від усіх хвороб;

- Окремі випадки, що виникли у перинатальний період – 8,9% від усіх хвороб;

- Хвороби нервової системи – 7,3% від усіх хвороб;

- Вроджені аномалії – 3,2%;

- Хвороби органів травлення – 1,7%.

 

V. Поширеність та захворюваність злоякісними пухлинами (на 100 тис. населення).

 

№п/п

Територія обслуговування ВСП ЧМРВ

Контингенти онкохворих на 100 тис.

Захворюваність

на 100 тис. 

Річна

летальність

%

Онкоза-недбаність

%

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

1

Чернігівський район

3426,2

3579,3

 

434,2

395,8

 

28,4

23,7

 

27,9

26,7

Всі показники, які характеризують поширеність та захворюваність злоякісними пухлинами у 2022 році залишились на рівні попереднього року, Характерна висока занедбаність онкологічних хвороб.

 

VІ. Первинна інвалідність працездатного населення (на 10 тис. населення).

 

№п/п

Територія обслуговування ВСП ЧМРВ

Всього

Злоякісні новоутворення

Хвороби нервової системи

Розлади психіки та поведінки

Хвороби системи кровообігу

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

1

Чернігівський район

49,2

 

58,4

 

11,6

10,3

2,5

3,8

2,8

2,5

8,1

10,4

 

№п/п

Територія обслуговування ВСП ЧМРВ

Хвороби органів дихання

Хвороби органів травлення

Хвороби сечостатевої системи

Хвороби кістково-мязової системи

Травми

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

1

Чернігівський район

0,9

1,1

1,1

1,2

0,5

0,8

6,9

9,1

4,7

10,2

 

Рейтинг первинної інвалідності працездатного населення по класам хвороб наступний:

  • Хвороби системи кровообігу17,8% від усіх хвороб;

  • Злоякісні новоутворення – 17,6% від усіх хвороб;

  • Травми – 17,5% від усіх хвороб;

  • Хвороби кістково-мязової системи15,6% від усіх хвороб.

 

VІІ. Частота виявленої патології при проведенні профілактичних оглядів дітей віком 0-17 років.

 

№п/п

Територія обслуговування ВСП ЧМРВ

Оглянуто дітей

Пониження гостроти слуху

Пониження гостроти зору

Дефекткти мови

Сколіоз

Порушення осанки

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

1

Чернігівський район

68054

62754

 

1,3

1,4

 

52,5

58,2

 

13,6

15,4

5,2

6,6

37,8

40,6

За результатами профілактичних оглядів дітей віком 0-17 років виявлені всі патології, на перших місцях серед всіх патологій наступні:

І місце – патології з пониженням гостроти зору;

ІІ місце – патології з порушенням осанки;

ІІІ місце – патології з дефектами мови.

 

VІІІ. Показники у зрівнянні з середньо обласними показниками.

1. Захворюваність дітей першого року життя (на 1000 дітей)

- Всього  788,3  -  область  822,7;

- Хвороби органів дихання – 508,8 область  534,5;

- Окремі випадки, що виникли у перинатальний період – 69,9 область  106,3;

- Хвороби нервової системи – 57,9 - область  34,1.

 

2. Поширеність та захворюваність злоякісними пухлинами (на 100 тис. населення).

- Контингенти онкохворих  3579,3 - область - 3171,3 

- Захворюваність  395,8 - область  355,2

- Річна летальність - 23,7% - область  23,7%

- Онкозанедбаність - 26,7% - область - 28,7%  

 

3. Первинна інвалідність працездатного населення (на 10 тис. населення).

- Всього – 58,4область  57,7

- Злоякісні новоутворення  10,3область - 10,5;

- Хвороби системи кровообігу 10,4 область  9,8;

- Хвороби кістково-мязової системи 9,1область  9,6;

-Травми 10,2 область  8,7.

 

4. Частота виявленої патології при проведенні профілактичних оглядів дітей віком 0-17 років (%).

- Оглянуто всього – 89,1% - область  88,2%;

- Патології з пониженням гостроти зору 58,2% – область  53,1%;

- Патології з порушенням осанки 40,6% - область  36,9% ;

- Патології з дефектами мови  15,4% - область  18,2%.

 

Рівень перелічених показників у Чернігівському районі в своїй більшості відповідає рівням аналогічних по області.

 

ІХ. Висновки

 

Основними класами хвороб та патологіями серед різних груп населення, які формують в результаті негативну демографічну ситуацію у Чернігівському районі є наступні неінфекційні хвороби - хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, злоякісні новоутворення, травми, хвороби кістково-м’язової системи, патології серед дітей з пониженням гостроти зору, з порушенням осанки.

Вказані класи хвороб неінфекційної захворюваності та патології є одним із головних наслідків середовища життєдіяльності людини, його факторів. Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» - шкідливий вплив на здоров'я людини факторів середовища життєдіяльності - вплив, що створює загрозу здоров'ю, життю або працездатності людини чи здоров'ю майбутніх поколінь

Основними детермінантами здоров’я у Чернігівському районі є:

- забруднення ґрунту відходами промислового та побутового складу;

- вживання води з колодязів зі значним перевищенням вмісту нітратів;

- перевищення заліза у водопровідній воді;

- невідповідність норм освітлення та мікроклімату у дитячих освітніх закладах;

- забруднення атмосферного повітря  викидами промислових підприємств та автотранспорту;

- не відповідність повітря робочої зони працюючих;

- наявність шкідливих звичок у значної кількості населення.

 

Х. Пропозиції

 

З метою захисту здоров’я, у тому числі безпеки навколишнього середовища, праці, навчання, питної води тощо та зміцнення здоров’я, зокрема за рахунок впливу на детермінанти здоров’я і скорочення нерівності за показниками здоров’я ПРОПОНУЮ:

  • забезпечити проведення медико-санітарних заходів на територіях населених пунктів, навчальних закладах, закладах соціального захисту, на об’єктах водопостачання, що належать громадам, у тому числі щодо вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення таких заходів відповідно до вимог законодавства України, державних санітарних норм і правил.

 

Завідувач Чернігівського міськрайонного відділу

ДУ «Чернігівський обласний центр контролю

та профілактики хвороб МОЗ України» В.П.Василець