До уваги жителів громади!

Запрошуємо взяти участь у роботі Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодженні об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Остерської міської ради.

Кандидатури від громадськості можуть висувати міжнародні та громадські організації, в тому числі антикорупційні та фізичні особи.

Строк подання заяви –  до 16 серпня 2023 року.

Контактна особа: Рак Світлана Віталіївна, начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та благоустрою міської ради т/факс.: (04646) 4-32-55, адреса: м. Остер, вул. Незалежності, буд.21, ІІ поверх, каб.21.

Порядок подавання заяви:

Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до Остерської міської ради у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

- найменування;

- напрями діяльності;

- код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

- місцезнаходження;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

- фактична адреса реєстрації/проживання;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

Рішенням виконавчого комітету від 03.07.2023 року №10-43/VIII «Про утворення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Остерської міської ради» ухвалено склад комісії та положення. Відповідно до Положення, основними завданнями комісії є:

1) розгляд заяв про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (далі - заява);

2) надання отримувачам компенсації консультацій та вичерпної інформації з питань отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна;

3) встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом перевірки наявних документів та/або інформації щодо:

- обсягу відомостей, які додані до заяви та перелік яких встановлений Законом;

- права власності на об’єкт нерухомого майна (у разі його відсутності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);

- права на спадщину на знищений об’єкт нерухомого майна (у разі необхідності);

- наявності/відсутності заперечень інших співвласників щодо отримання компенсації одним із співвласників (у разі подання заяви одним із співвласників);

- наявності/відсутності пріоритетного права на отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, визначеного Законом;

- наявності договорів, інших визначених Законом документів, які стосуються знищеного об’єкта будівництва;

- перевірки матеріалів фото- і відео фіксації знищеного об’єкта нерухомого майна;

4) забезпечення проведення обстеження об’єкта незавершеного будівництва або знищеного об’єкта нерухомого майна (крім випадків проведення обстеження до розгляду заяви), зокрема з метою встановлення факту проведення ремонтних робіт за рахунок інших джерел фінансування;

5) надання отримувачам компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (у разі подання відповідного звернення) допомоги в поновленні або отриманні документів, які не додано до заяви внаслідок їх втрати або у зв’язку з необхідністю встановлення фактів, що мають юридичне значення;

6) забезпечення підготовки рішень комісії для їх затвердження уповноваженим органом;

7) виготовлення за допомогою Реєстру та надіслання заявнику житлового сертифіката в електронній та/або паперовій формі (у разі прийняття рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна).