Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупції.

      Зокрема, одними з основних напрямів діяльності Національного агентства є навчальний та просвітницький компоненти. Так, до повноважень Національного агентства, серед інших, належить надання методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Враховуючи зазначене та на виконання п. 1.1.4.1.14 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, Національне агентство розробило онлайн-курс для керівників «Розбудова доброчесних організацій».

    Цей курс розрахований на керівників організацій, осіб, посади яких відносяться до відповідального та особливо відповідального становища, осіб, посади яких пов’язані з підвищеними корупційними ризиками, та особливо на тих, хто вперше призначений на такі посади.

       В курсі висвітлено питання щодо:

причин виникнення корупції;

поняття доброчесності;

співвідношення доброчесності та ефективності;

покрокової інструкції з розбудови доброчесної організації.

      Цей короткий курс містить чотири теми, загальна тривалість навчання – одна година. Після проходження курсу кожен слухач зможе перевірити рівень  засвоєних ним знань шляхом тестування. Також є можливість отримати сертифікат по закінченню навчання.

      Курс можна проходити у будь-який зручний час з комп’ютера або смартфона, для цього потрібна лише реєстрація на платформі Study.NAZK. Онлайн-курс для керівників «Розбудова доброчесних організацій» доступний за посиланням: https://study.nazk.gov.ua/courses/coursev1:NAZK+ak012+2023-12/about/.