Законом України «Про очищення влади» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text) передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», поданих особами, які обіймають відповідні посади чи претендують на зайняття таких посад. Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF#Text).

На виконання вимог  Закону України «Про очищення влади» інформуємо про те, що розпочато перевірку стосовно:

Авраменко Олени Олександрівни, головного спеціаліста з інформаційної діяльності загально-господарського відділу Остерської міської ради

Початок перевірки: 31.01.2024

 Файли, що додаються:

заява Авраменко О.О.

декларація Авраменко О.О. (https://public.nazk.gov.ua/documents/f5cd18d3-7898-4846-932a-9ce1d6011916)

 інформація про результати перевірки