Паперові трудові книжки відмінили. Як нараховуватимуть пенсію?

              На запитання читачів відповідає начальник Головного управління Пенсійного фонду України Юрій Юрченко. 

              Юрію Дмитровичу, розкажіть, будь ласка, що передбачає закон, що нещодавно був ухвалений? Паперова трудова книжка залишається в минулому?

              5 лютого ц.р. Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”. Електронна трудова книжка дасть можливість уповноваженим органам призначати людині пенсію автоматично (без звернення) та збирання документів за всю її трудову діяльність.

               Коли настає право на соціальну виплату/пенсію, держава інформує про можливість її отримання та розрахунковий її розмір. Після чого людина вибирає один із варіантів для покращення запропонованого розрахункового розміру, а саме

: - або надає відомості про отримувану заробітну плату за період до 2000 року (до запровадження персоніфікованого обліку),

- або відтермінує свій вихід на пенсію для одержання підвищення до пенсії на 0,5–0,75 % за кожний повний місяць роботи після досягнення пенсійного віку або використовує право на призначення пенсії.

              Слід зазначити, що оригінал паперової трудової книжки передається на зберігання працівнику як офіційний документ. Якщо працівник виявить бажання продовжити її ведення, то роботодавець на його вимогу буде зобов’язаний паралельно із електронним обліком трудової діяльності також внести до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

              Чи не будуть втрачатися дані про перераховані застрахованою особою внески?

             Внески, вчасно сплачені застрахованою особою, втрачатися не будуть. Крім того, особа має можливість перевіряти особисті дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків, сформувавши в особистому кабінеті Довідку ОК-5. Як правило, ця довідка використовується органами Пенсійного фонду для призначення (перерахунку) пенсії, а також при нарахуванні лікарняних. Також на підставі цієї довідки особа може проаналізувати свій страховий стаж та заробітну плату, яка в майбутньому буде використана при призначенні пенсії.

               На сайті ПФУ зберігається інформація про трудову діяльність людей із 1998 року. Як зараховуватиметься стаж, отриманий до цього?

               Статтею 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

                Чи потрібно надавати до ПФУ майбутнім пенсіонерам електронні копії (чи скан-копії) своїх трудових книжок?

               Майбутнім пенсіонерам скан-копії своїх трудових книжок надавати потрібно. Відсканована трудова книжка може бути подана застрахованою особою або страхувальником через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Користувачу, що зареєструвався на Порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису, надається можливість сформувати звернення на подачу скан-копій трудової книжки, підписати його КЕП (кваліфікований електронний підпис) та надіслати до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення». Для цього призначено пункт особистого кабінету користувача з блоку «Комунікації з ПФУ» – «Надання скан-копій трудової книжки».

                Що робити, якщо паперова трудова книжка втрачена?

                Особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки, власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом "Дублікат" в правому верхньому кутку першої сторінки.

                Роки навчання у вузі за радянських часів підтверджуватимуться лише дипломом? Чи потрібна буде якась довідка з архіву закладу? Раніше при нарахуванні пенсії її вимагали, якщо не було запису про навчання у трудовій книжці.

                Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

                За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

                Час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

                     За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

                             Яку ще інформацію, окрім стажу людини, буде обробляти ПФУ?

                 Ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для автоматичного призначення пенсій на підставі наявних відомостей про стаж та сплачені внески, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування. За бажанням особа зможе додавати додаткові документи через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

                       Як захищатимуться ці конфіденційні дані? Протягом останніх років Пенсійним фондом України забезпечено низку заходів по модернізації та створенню комплексних систем захисту інформації, які мають спеціальні атестати відповідності, що дозволяє надійно зберігати та захищати конфіденційні дані громадян.