Фото без опису

На виконання законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р, Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації спільно з ГО «Спілка жінок Чернігівщини» за участю інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілкових організацій, навчальних закладів, закладів культури, охорони здоров’я, громадських організацій щорічно напередодні Міжнародного жіночого дня (лютий-березень) проводиться регіональна інформаційно-просвітницька акція «Жінки, знайте свої права».

Акція проводиться з метою підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях.

Відповідальність за насильство завжди лежить на кривднику, і не може бути знята посиланнями на, так звану, «провокаційну» поведінку того, хто потерпає. Але, усвідомлюючи ситуацію насильства, той, хто потерпає, може впливати на неї, особливо, коли мова йде про випадки насильства в сім‘ї.

Законодавство про попередження насильства в сім’ї складається з Конституції України, Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо попередження насильства в сім’ї.

Декларація ООН про попередження насильства над жінками, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році, є головним міжнародним документом для тих, хто займається цією проблемою. Основу їх складає Конституція України, що є тією юридичною базою, норми якої визначають та гарантують охорону й захист прав, свобод та інтересів сім'ї та людини.

Це такі статті Конституції України, як:

право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (ст. 27); ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 32); право на звернення до державних інституцій (ст. 40); право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю (ст.41); право на житло (ст. 47); принцип рівності кожного подружжя у правах і обов'язках в шлюбі та сім'ї (ст. 51); права та свободи людини й громадянина захищаються судом (ст. 55); право знати свої права та обов'язки (ст. 57).

Згідно з статтею 4 ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї» підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї є:

- заява про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї. стосовно якої існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;

- висловлене жертвою насильство в сім’ї або членом сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї у разі якщо повідомлення надійшли не від нього особисто;

- отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї.

Члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.

Припинити домашнє насильство можна, навчившись поважати іншу думку, інші індивідуальні особливості, інший стиль поведінки.

Все у ваших руках. Від вас залежить, чи залишиться все як було, чи зміниться на краще.