24 червня 2022 року підписано «Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у Програмі ЄС LIFE – Програмі дій з довкілля та клімату», фінансування в рамках якої надаватиметься за чотирма ключовими напрямами: циркуляційна економіка та якість життя, природа та біорізноманіття, пом’якшення змін клімату, перехід до альтернативних джерел енергії.

Також у 2023 році Європейська Комісія запустила нову ініціативу «Новий європейський Баугауз (NEB)», ініціативу з розвитку спроможності для відбудови України. Починаючи з квітня ц.р. у рамках ініціативи NEB проводяться навчальні модулі, які стосуються різних аспектів реконструкції (Організаційна підготовка до відбудови; Циркулярна економіка та енергоефективність; Розбудова життя), що включають проведення серії тематичних вебінарів для потреб українських громад, залучених до реконструкції та відбудови на основі Європейського зеленого курсу та NEB.

Для реалізації ініціативи NEB оголошено конкурси проєктів у рамках Програми ЄС LIFE, спрямовані на відновлення України та розвиток навичок сталого будівництва в Європі.

Інформація про Програму доступна за посиланням:  https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en.

Метою Програми ЄС LIFE є сприяння переходу до сталої, циркулярної, енергоефективної, заснованої на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральної та стійкої економіки з метою захисту, відновлення та покращення якості довкілля, включаючи покращення якості повітря, води та ґрунту, а також відновлення біорізноманіття та подолання деградації природних екосистем тощо.

Програма ЄС LIFE спрямована насамперед на підтримку ініціатив наукових розробок та досліджень і має чотири пріоритетні напрямки:

охорона природи та біорізноманіття;

циркулярна економіка та якість життя (яка серед іншого включає заходи спрямовані на покращення якості повітря, ефективного управління ресурсами, управління відходами/водними ресурсами, зменшення використання небезпечних речовин, зниження шуму);

запобігання та адаптація до зміни клімату (пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до зміни клімату);

перехід до чистої енергії (енергоефективність та виробництво енергії з відновлюваних джерел).

При підготовці пропозицій необхідно врахувати, що Програма ЄС LIFE не спрямована на підтримку прямих інвестицій.

Програма ЄС LIFE підтримує ініціативи які будуть реалізовані через практичні аспекти підтримки захисту довкілля, впровадження циркулярної економіки і нових технологій які задовільнять дотримання нових вимог для бізнесу, зокрема щодо енергоефективності, декарбонізації, зменшення утворення відходів на всіх стадіях життєвого циклу продукції.

Проєкти мають бути інноваційними, відповідати політиці ЄС і сприяти досягненню цілей Європейського Зеленого курсу (European Green Deal), а також відповідати національним, галузевим, регіональним, місцевим стратегічним планам, демонструвати вимірні результати вже протягом строку реалізації проєкту.

 

За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА